0 Läs mer >>
Den skygge gubben på skroten
hade tröttnat på alla hoten
om att kommunen ville lägga ner
för att skapa bostäder åt fler
så gubben lät dem snubbla på foten

Skrotgubben